Bezpiecznie na przejściach dla pieszych w powiecie olsztyńskim


Taką nazwę nosi projekt, na który Starostwo Powiatowe w Olsztynie otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Powiat Olsztyński już po raz drugi jest beneficjentem ministerialnej dotacji. – W ubiegłym roku we współpracy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie realizowaliśmy projekt „W kont@kcie z rzeczywistością”. Możemy mówić o sukcesie, ponieważ kampania dotycząca nieużywania telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem, czy przechodzenia przez „zebrę” dotarła do wielu grup wiekowych w całym powiecie, była też widoczna w mediach. Tym razem chcemy się skupić na bezpieczeństwie pieszych przechodzących przez jezdnię – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Temat nie jest przypadkowy. – Szczegółowa analiza danych Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wskazuje na utrzymujący się od kilku lat wysoki poziom ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, co między innymi wynika z powstawania nowych osiedli mieszkalnych. Grupami szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci w wypadku drogowym są piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści, dzieci i młodzi kierowcy. Powodów wypadków na przejściach dla pieszych jest wiele, a wśród nich duże natężenie kołowego ruchu drogowego, ale również brak dodatkowych urządzeń ochronnych lub wspomagających możliwość bezpiecznego przejścia przez jednię. Otrzymujemy także od mieszkańców wiele zgłoszeń i informacji dotyczących niebezpiecznych przejść dla pieszych. Ten problem był wielokrotnie przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego przy Staroście Olsztyńskim. Na wybór miejsc i przejść dla pieszych objętych projektem miała również wpływ bliskość obiektów użyteczności publicznej typu kościół, szkoła, przedszkole, poczta, przychodnia – tłumaczy Zbigniew Załuski, dyrektor wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie.

Projekt realizowany jest już od czerwca, dzięki dofinansowaniu MSWiA uda się zwiększyć jego zakres. Obejmie on zarówno prace budowlano-instalacyjne, jak i działania edukacyjne. Koszt całkowity projektu został oszacowany na prawie 158 tys. zł, z tego 100 tys. zł pokryje dotacja MSWiA.

Prace budowlano-instalacyjne będą realizowane:

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych, z myślą o uczniach klas I-III szkół podstawowych zostaną zrealizowane warsztaty z zakresu zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci otrzymają odblaski, a najbardziej aktywni uczestnicy zajęć – nagrody rzeczowe. – Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że zastosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych pozytywnie wpłynie na zwiększenie ochrony życia i zdrowia niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście naszym celem jest ograniczenia, a najlepiej wyeliminowanie wypadków komunikacyjnych - dodaje starosta Abako.

Projekt „Bezpiecznie na przejściach dla pieszych w powiecie olsztyńskim” Starostwo Powiatowe w Olsztynie realizuje we współpracy z Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie, Urzędem Miejskim w Barczewie, Urzędem Gminy w Dywitach, Urzędem Gminy w Stawigudzie, Komendą Miejska Policji w Olsztynie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz kierownictwem szkół podstawowych w gminach Dywity, Barczewo i Stawiguda.

Nikielkowo 3