Będzie rondo w Gietrzwałdzie


Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Gietrzwałd i nie tylko. Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie „Budowa ronda na drodze krajowej nr 16 koło msc. Gietrzwałd”.

Zadanie obejmuje budowę ronda na krajowej „16″ od km ok. 123+150 do km ok. 123+650 wraz z budową systemu odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia drogowego. Prace budowlane przewidziane są na lata 2022-2023. Szacunkowy koszt zadania to 14 788,500 tys. zł.

- To ważna inwestycja drogowa i długo wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko gminy Gietrzwałd. Dzięki budowie ronda poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

zdj. Freepik