76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


1 sierpnia jest dla polskiego narodu szczególnym dniem, w którym w wielu miejscach w Polsce oddaje się cześć poległym i zamordowanym uczestnikom powstania – bohaterom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wyzwolenie Warszawy z rąk niemieckiego okupanta. Dobre Miasto również uczci pamięć poległych Powstańców. Obchody upamiętniające to ważne wydarzenie odbędą się 1 sierpnia w sobotę w Dobrym Mieście. Zbiórka o godz. 16:40 na placu przed Basztą Bocianią przy pomniku jelonka, będącego symbolem herbu Dobrego Miasta.

Uroczystość rozpocznie się minutą ciszy, po której zostanie odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Po przemówieniu Jarosława Kowalskiego, burmistrza Dobrego Miasta i pozostałych gości, uczestnicy zgromadzenia będą mogli oddać hołd Powstańcom śpiewając wspólnie (nie)zakazane piosenki powstańcze. Uroczystość zakończy się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia. Organizatorzy zachęcają, aby każdy z uczestników przyniósł biało-czerwone symbole narodowe.