Zwycięstwo Nikoli


Nikola Smułek ze SP 2 w Biskupcu zajęła I miejsce w województwie w konkursie plastycznym ,,Katyń – Pamiętamy”.

Konkurs zorganizowała Delegatura IPN w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska i Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie. Nikolę do konkursu przygotowała Grażyna Wojczuk. Wykonanie pracy było połączone z wyszukiwaniem informacji o zbrodniach sowieckich na Polakach w czasie II wojny światowej i wyrażenie tych aktów w formie pracy plastycznej. Nagrodę Nikola odebrała 8 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim, podczas uroczystych obchodów 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Jedną z nagród była jej praca wydana w formie kartki pocztowej.