Zmiany w budżecie Powiatu

Większe nakłady na Powiatową Służbę Drogową, inwestycje w pomoc społeczną oraz wsparcie gmin w organizacji imprez kulturalnych – to główne tematy sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 24 sierpnia.

O ponad 105 tys. zł zwiększony został plan finansowy PSD, głównie w zakresie przebudowy drogi powiatowej 1449N od skrzyżowania z drogą 1449N przez Barczewko do DK 16 w Barczewie. Radni zdecydowali też o zabezpieczeniu 11 tys. zł na zakup sprzętu kuchennego dla Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. Przeznaczyli także 50 tys. zł na wsparcie gmin w organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, długiej tradycji i cykliczności, cieszących się uznaniem lokalnej społeczności. Chodzi o Dożynki w Dobrym Mieście, Olsztynku i Świątkach, Święto Plonów w Kolnie oraz Kiermas Warmiński w Brąswałdzie.

W odpowiedzi na pytania radnych starosta olsztyński w trakcie sesji odniósł się również do uszkodzenia mostu w Barczewku, który został podmyty w trakcie ostatnich ulewnych opadów deszczu. – Droga jest obecnie w odbudowie. W niedzielę na miejscu pojawiły się służby zarządzania kryzysowego, drogowe, strażacy i wykonawca prac budowlanych. Przedsiębiorstwo Colas sp. z o.o. na drugi dzień podjęło prace naprawcze na własny koszt. Ulewa pokazała, że jeszcze w kilku miejscach jest wywierany nacisk na pobocze i to też chcemy poprawić. Innych szkód na tę chwilę na drogach powiatowych nie mamy. Odbiór drogi w Barczewku został zaplanowany na październik i liczę, że firma Colas się do tego czasu upora się z problemem. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem drogi – mówił Andrzej Abako.

Uchwały podjęte przez radnych skutkują zmianami w budżecie Powiatu, a tym samym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037, nie zmieniają jednak samego wyniku budżetu, deficyt będzie wynosił 18,3 mln zł.