Zespół Szkół w Dobrym Mieście

SZKOŁA TRADYCYJNIE NOWOCZESNA
Każda z naszych szkół pozwoli ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub pracy w wyuczonym zawodzie w kraju i za granicą.


Dane teleadresowe:
Zespół Szkół w Dobrym Mieście
ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto

tel./fax: 89 616 12 54, 615 37 90
www.zsdm.edu.pl
e-mail:  zsdm@zsdm.edu.pl