Wizyta w policyjnej uczelni

Jak wygląda życie studenta policyjnej uczelni? To mogli sprawdzić uczniowie klasy mundurowej I LO im. J. Kaczmarskiego z Zespołu Szkół w Olsztynku, którzy 18 kwietnia odwiedzili Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pretekstem były Dni Otwarte uczelni.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną, zasadami rekrutacji na studia, zasadami naboru do Policji, jak również możliwość spotkania się ze Studenckim Kołem Nauk Kryminalistycznych. Pracownicy WSPol wspólnie ze studentami przedstawili zalety swojej uczelni. Uczniowie zwiedzali nowoczesną bibliotekę wraz z czytelnią, sale i aule dydaktyczne oraz pracownie kryminalistyczne - skupione w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym. Studenci odpowiadali na pytania dotyczące szans zawodowych po skończeniu studiów w WSPol, opowiadali o wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus, kołach naukowych i codziennym życiu studenta policyjnej uczelni.

Uczniom z Olsztynka towarzyszyli dyrektor Ewa Orłowska, wychowawca klasy Dorota Linkiewicz oraz nadkom. Adam Szczepański, opiekun klasy z ramienia policji.