W Gryźlinach powstanie pierwsza elektrownia słoneczna w regionie

To już przesądzone! Na dwuhektarowej działce na terenie lądowiska w Gryźlinach w 2014 roku zostanie wybudowana elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp. Powiatowo-gminna spółka Fotowoltaika Gryźliny właśnie dostała dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych na innowacyjną inwestycję w OZE.

Tak wygląda elektrownia fotowoltaiczna w gminie Wierzchosławice. W Gryźlinach powstanie podobna instalacja

Fotowoltaiczna inwestycja na lądowisku w Gryźlinach jest największym z czterech projektów, które uzyskały unijne dofinansowanie w konkursie na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” z RPO „Warmia i Mazury 2007-13”.
- Projekt budowy elektrowni słonecznej na lądowisku w Gryźlinach otrzymał prawie 3,3 mln zł dofinansowania – mówi Krystyna Mathoes, prezes powiatowo-gminnej spółki Fotowoltaika Gryźliny. - Całkowity koszt ekologicznej inwestycji wyniesie około 8,2 mln zł. Brakujące środki będą pochodzić m.in. z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na którą już otrzymaliśmy promesę.

Bez negatywnego oddziaływania
Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana najpóźniej na początku listopada, a potem będzie można już ogłaszać przetarg na wykonanie inwestycji.
- Przetarg będzie ogłoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, więc wykonawca najpierw będzie musiał przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia na budowę, a potem dopiero zbudować elektrownię.
Jak przewiduje Krystyna Mathoes pionierska elektrownia słoneczna w regionie rozpocznie funkcjonowanie najpóźniej w IV kwartale 2014 roku. Instalacja na lotnisku Gryźliny będzie  systemem o mocy 1 MWp, z którego produkowana energia będzie odsprzedawana do sieci elektrycznej. Spółka powiatowo-gminna (Powiat Olsztyński i gmina Stawiguda) uzyskała już warunki przyłączenia elektrowni słonecznej do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. Jak zostało oszacowane instalacja pozwoli na uzyskanie rocznie minimum 900 MWh czystej energii elektrycznej.
- To bardzo ważne, bo energia ze światła i słońca to czysta energia, która w procesie pozyskiwania nie ma żadnych negatywnych oddziaływań na środowisko – podkreśla Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.

Zysk na rozwój lotniska

Starosta podkreśla ważne aspekty promocyjno-edukacyjne inwestycji w fotowoltaikę w regionie, gdzie duże znaczenie ma turystyka i ekologia.
- Budowa elektrowni słonecznej w Gryźlinach to próba znalezienia alternatywy dla energii wiatrowej, która budzi społeczne kontrowersje i ma także inne ograniczenia – uważa Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Jako powiat odnieśliśmy spory sukces. O fotowoltaice i jej promocji mówimy od 2010 roku, gdy podpisaliśmy porozumienie z gminą Stawiguda i Politechniką Warszawską na realizację inwestycji w Gryźlinach. Teraz to się przełożyło na sukces w ubieganiu się o unijne środki na ten cel, gdy konkurencja była naprawdę spora.
Cała energia wyprodukowana w Gryźlinach będzie odsprzedawana do sieci. Jak przewidują inwestorzy inwestycja fotowoltaiczna nie będzie przynosiła strat, a wypracowany zysk w pierwszej kolejności będzie przeznaczony na rozwój lądowiska w Gryźlinach. Tak zostało zapisane w statucie spółki Fotowoltaika Gryźliny.

Bezawaryjna forma produkcji
Jak mówi Krystyna Mathoes elektrownia zostanie wybudowana na dwuhektarowej działce wyodrębnionej z lądowiska w Gryźlinach.
- Powierzchnia paneli zajmie około 6 tys. metrów kwadratowych – mówi prezes spółki FG, która podkreśla pozytywną rolę Politechniki Warszawskiej przy całej inwestycji. - Naukowcy przyczynili się do decyzji o realizacji inwestycji, dodatkowo opracowali koncepcję i pierwszą wersję programu funkcjonalno-użytkowego.
Projekt w Gryźlinach ma szansę być przykładem jak władze lokalne wprowadzają nowoczesne technologie, dbając o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska.
- Zależy nam także na rozpropagowaniu czystej i co ważne niemal bezawaryjnej formy produkcji energii, jaką jest fotowoltaika – mówi Krystyna Mathoes.

Fot: Archiwum spółki Energia Wierzchosławice