Umowa z Dyrekcją Lasów Państwowych

Finalizuje się sprawa dotacji na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie powiatu olsztyńskiego. Samorząd zawarł właśnie umowę z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. Chodzi o kwotę 57,7 tys. zł, która stanowi 84 % wartości całego projektu. Wkład własny Powiatu stanowić będą środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Sporządzenie uproszczonych PUL dla lasów niepaństwowych jest obowiązkiem starostów. Z punktu widzenia gospodarki leśnej najbardziej optymalną jest taka sytuacja, w której plany dla lasów w rękach prywatnych są zbliżone do tych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Sprzyja bowiem utrzymaniu wszystkich zasobów leśnych w odpowiednim stanie. - Las nie odróżnia właściciela, on musi działać jako jeden organizm. Jeżeli coś złego będzie się dziać w lasach niepaństwowych, jeżeli tam będą powstawać ogniska gradacyjne, to one szybko zaczną przechodzić i szkodzić naszym lasom – mówił dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podczas podpisania umów intencyjnych w kwietniu br. - To jest najprostsza odpowiedź, dlaczego Lasy zdecydowały się wspomagać finansowanie PUL. Mamy misję wspomagania administracji publicznej, poza tym zależy nam, aby gospodarka w lasach niepaństwowych była na jak najwyższym poziomie – dodał dyrektor.

Firmą wyłonioną przez Powiat Olsztyński do wykonania uproszczonych Planów Urządzenia Lasu jest LAS-R Kamil Piątek z Krakowa. Plany zostaną przygotowane dla zasobów należących do osób fizycznych na terenie gmin Barczewo, Biskupiec, Dywity, Kolno i obrębu Stawiguda w gminie Stawiguda.