Szybciej z Klebarka Wielkiego do obwodnicy

Powiat Olsztyński i gmina Purda szykują się do rozpoczęcia dużej inwestycji drogowej na trasie od Klebarka Wielkiego przez Klebark Mały do krajowej "16". Wartość projektu została oszacowana na ponad 6 mln zł. Aż 83,75 % tej kwoty, czyli 5,1 mln zł udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Po 0,5 mln zł wniosą ze swoich budżetów Powiat i Gmina, zabezpieczając tym samym wkład własny do projektu. Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.

- Każda inwestycja drogowa ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu podróżujących, zarówno kierowców, jak również rowerzystów i pieszych. Dzięki tej realizacji powstanie w pełni funkcjonalna droga, a co za tym idzie, poprawi się dostępność komunikacyjna w danej części gminy i skróci się czas dojazdu na przykład do Olsztyna - mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. - Inwestycja obejmie budowę drogi powiatowej o długości 1,2 km i poszerzenie drogi od Klebarka Wielkiego do krajowej "16" o długości prawie 3 km. Powstanie tzw. obwodnica Klebarka Małego. Z myślą o pieszych wybudowane zostaną chodniki na odcinku Klebark Mały - Klebark Wielki (1,3 km) i w obrębie pętli autobusowej w Klebarku Wielkim (273 m). Infrastruktura drogowa wzbogaci się też o oświetlenie uliczne i zatoki autobusowe. Wybudowane bądź przebudowane zostaną przepusty, podziemny system odwodnienia, rowy przydrożne, zjazdy na posesje przyległe do drogi. Odnowione i uzupełnione będzie też oznakowanie - wylicza starosta.

Realizacja projektu rozpocznie się w połowie stycznia 2018 r. Koniec inwestycji planowany jest na wiosnę 2019 r.