Środki na garaże i samochód dla OSP

Zarząd Powiatu w Olsztynie chce wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną na swoim terenie. Podczas posiedzenia 16 lipca zapadła decyzja o przekazaniu 45 tys. zł na ten cel.

Pieniądze w kwocie po 15 tys. zł mają trafić do jednostek w Kwiecewie (gmina Świątki), Smolajnach (gm. Dobre Miasto) oraz w Olsztynku. Z wnioskami o dofinansowanie zwrócili się burmistrzowie i wójt ww. gmin. W przypadku dwóch pierwszych OSP kwota pomoże wyremontować strażackie garaże, z kolei w Olsztynku środki pomogą na zamknięcie kwoty potrzebnej do zakupu nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

- Powiat nie ma dużo środków na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, mimo to, w uznaniu ich zaangażowania w ochronę przeciwpożarową, od pięciu lat co roku przekazujemy pieniądze kilku gminom. Chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, traktujemy więc sprawę bardzo poważnie i zawsze szukamy możliwości wsparcia strażaków – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Teraz wniosek Zarządu trafi pod obrady Rady Powiatu w Olsztynie, która ostatecznie podejmie uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu samorządu.