Powiatowy Konkurs Recytatorski

Już po raz 17 w Zespole Szkół w Dobrym Mieście odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Krystyny Spikert. Starosta olsztyński objął wydarzenie honorowym patronatem. Współorganizatorem było Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście. W przeglądzie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, Zespołu Szkół Rolniczych im. bp. I. B. Krasickiego w Dobrym Mieście i Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

Celem imprezy jest wyszukiwanie młodych talentów oraz kształtowanie wrażliwości na piękno mowy polskiej poprzez sztukę recytacji. Wydarzenie odbyło się 6 grudnia, właściwy konkurs poprzedziły godzinne warsztaty dla 7 uczestników i 2 opiekunów. Zajęcia poprowadziły Wanda Anusiak i Jagoda Orzołek z Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur. Przeprowadziły ćwiczenia rozluźniające mięśnie i aparat mowy oraz te związane z techniką, ekspresją i interpretacją tekstów. Przedstawiły również zasady, jakimi kieruje się jury podczas oceny recytujących. Po warsztatach młodzi artyści wystąpili przed publicznością.

Na widowni zasiedli m.in. Barbara Guga – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Aneta Pawtel – kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta, Mariusz Kwas – dyrektor Centrum Kulturalno – Bibliotecznego oraz Dorota Szmitowska – kierownik Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście, a także dyrektor Andrzej Wonia i  przedstawiciele Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

Przed prezentacjami uczestników konkursu głos zabrała inicjatorka poprzednich edycji konkursu – Elżbieta Gajewska, która w tym roku zasiadła w jury obok Wandy Anusiak i Jagody Orzołek. W przerwie, podczas obrad jury, publiczność skorzystała ze słodkiego poczęstunku, a także obejrzała krótki program taneczny oraz walkę rycerską w wykonaniu członków Bractwa Rycerskiego Komturii Nidzickiej, którzy są jednocześnie uczniami Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Następnie przedstawicielki jury przekazały swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski dotyczące prezentowanych wierszy i fragmentów prozy oraz wyniki swoich obrad.

Laureatami konkursu zostali:

    • I wyróżnienie – Wiktor Michalski z Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku

 

    • II wyróżnienie – Natalia Wołczak z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście

 

    • III wyróżnienie – Martyna Jurczak z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.Następnie organizatorka spotkania Barbara Opała, dziękując za udział i przygotowanie młodzieży do konkursu, wręczyła podziękowania opiekunom i członkom jury, a nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie – laureatom i uczestnikom. Na zakończenie spotkania głos zabrała Barbara Guga – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Podziękowała organizatorom za przygotowanie konkursu, gratulowała laureatom, a wszystkim uczestnikom przekazała wyrazy uznania dla ich odwagi wystąpienia przed publicznością.

Powiatowy Konkurs Recytatorski był ukłonem w stronę zmarłej w 2012  Krystyny Spikert, miłośniczkę i propagatorkę pięknej polszczyzny oraz teatru rapsodycznego, która „żyła teatrem i słowem”.