Powiat zwiększa dostępność geo-usług

Oszczędność czasu, wysiłku i pieniędzy. To główne założenia projektu „e-mapa 2”, którego realizację rozpoczyna Powiat Olsztyński. Wartość inwestycji to ponad 8,2 mln zł. Aż 85 % tej kwoty samorząd pozyskał ze środków unijnych, zajmując w konkursie RPO 8. miejsce wśród 43 podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania. 30 listopada starosta olsztyński podpisała umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. 

Powiat Olsztyński zrealizował w 2014 roku projekt „e-mapa” owocujący m.in. utworzeniem geoportalu geodezyjnego, przetworzeniem danych analogowych do postaci numerycznej oraz założeniem ewidencji budynków i lokali. Funkcjonalność bazy danych okazała się jednak ograniczona, szczególnie w zakresie udostępniania, aktualizowania i wymiany danych. Inwestycja sprzed 3 lat była pierwszym krokiem, za którym powinien pójść kolejny, niosący ulepszenie i rozszerzenie dostępu do usług publicznych.

Temu ma służyć nowy projekt geodezyjno-kartograficzny „e-mapa 2 – rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur. – Obowiązkiem samorządu i urzędu jest unowocześnianie usług, dlatego dążymy do utworzenia baz danych przestrzennych oraz możliwości szybkiego i sprawnego dostępu do informacji aktualnej, wiarygodnej, zgodnej z obowiązującymi standardami, a przede wszystkim jednolicie opracowanej, tak by było możliwe zintegrowanie jej z danymi w innych rejestrach publicznych. Zapewni to prawidłowe zarządzanie przestrzenią, mieniem publicznym, infrastrukturą, środowiskiem, a tym samym zrównoważony rozwój – wyjaśnia starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Ideą projektu jest poszerzenie grupy odbiorcy docelowego. Beneficjentami będą bowiem zarówno osoby fizyczne, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, notariusze, komornicy, potencjalni inwestorzy, jak też administracja rządowa, samorządowa i skarbowa. Zakłada się też nowoczesne podejście do udostępniania danych. - Chodzi o dostęp do e-usług niezależnie od wykorzystywanego przez klienta systemu operacyjnego (technologii), a także urządzenia (komputer PC, laptop, tablet, smartfon) oraz miejsca (warunkiem jest dostęp do sieci Internet). Po wdrożeniu projektu klient nie tylko będzie mógł uzyskać dane z bazy, ale także wypełnić elektronicznie wniosek, przesłać go do urzędu, a nawet uiścić opłatę, bez konieczności wychodzenia z domu – tłumaczy Anna Kowalewska, geodeta powiatowy.

Zdaniem starosty korzyści z realizacji „e-mapy 2” szybko zauważą zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli mieszkańcy. - Żyjemy w czasach cyfryzacji i informatyzacji, które ułatwiają rozwój w niemal każdym sektorze. Nasz projekt będzie więc pomostem pomiędzy administracją a obywatelem. Plusy będą widoczne w postaci zaoszczędzonego czasu i wysiłku, mniejszej ilości dokumentów, krótszego czasu obsługi. To wszystko przełoży się też na niższe koszty funkcjonowania administracji, a zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje - przekonuje Małgorzata Chyziak.

Rozpoczęcie projektu zaplanowane zostało na marzec 2018 r., zaś zakończenie na koniec maja 2019 r. Koszt całkowity wyniesie ponad 8,2 zł, z czego dofinansowanie to około 6,9 mln zł, a wkład własny Powiatu – 1,2 mln zł.