Mieszkańcy przygotowali teren pod Trasę Zdrowia

Ponad 100 osób - członków Stowarzyszenia „Pozytywni Dobre Miasto”, OSP w Dobrym Mieście oraz mieszkańców gminy, wzięło udział w zorganizowanej 17 maja br. akcji – „Czynie Społecznym”, którego celem było przygotowanie terenu pod PZU Trasę Zdrowia.

PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekreacyjno – sportowy, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje trasa do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. O lokalizacji Trasy, w pobliżu Stadionu Miejskiego, zadecydowali mieszkańcy Gminy, w trybie zorganizowanych konsultacji społecznych. Program finansowany jest przez PZU, a Operatorem jest Fundacja V4Sport. Ze 134 samorządów lokalnych, które zgłosiły się do Programu, do drugiego etapu zakwalifikowało się 35 – w tym również Gmina Dobre Miasto. Z tej grupy wyłoniona zostanie ostateczna lista 30 beneficjentów edycji 2015, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach Programu.

3. Czyn Społeczny (2) 3. Czyn Społeczny (4) 3. Czyn Społeczny (6)