czwartek, 2 Luty 2023 , imieniny obchodzą: Maria, Mirosław
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonane na 30 dni przed planowanym terminem zmiany sposobu użytkowania ( Wnioski – Strona BIP )

Załączniki:

 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania (oryginał)
 2. zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi (oryginał)
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)(Wnioski – Strona BIP)
 4. zaświadczenie wójta albo burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oryginał)
 5. w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń należy dołączyć ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (oryginał)
 6. w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (oryginały)

Opłata skarbowa:

W wysokości określonej w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 16355)

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 1. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia
 2. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

 1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa płatna jest na konto 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 z dopiskiem „Opłata za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania”.

Termin odpowiedzi: Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy: Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warminsko Mazurskiego 10-575 Olsztyn Al M. J. Piłsudskiego 7/9 za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Budownictwa

Pracownicy odpowiedzialni

 • Grzegorz Wieczorek – Dyrektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 225
  telefon: 523 28 82
  godziny pracy: 7-15
 • Łukasz Raczycki – kierownik Referatu do Spraw Architektoniczno Budowlanych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 228
  telefon: 521 05 14
  godziny pracy: 7-15
 • Janusz Prucnal
  - inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 226
  telefon: 523 28 85
  godziny pracy: 7-15
 • Edyta Juniewicz – podinspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 227
  telefon: 521 05 12
  godziny pracy: 7 – 15
 • Zbigniew Mędrek – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 223
  telefon: 521 05 67
  godziny pracy: 7-15
 • Danuta Niszczak – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 227
  telefon: 521 05 12
  godziny pracy: 7-15
 • Joanna Suwik – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 227
  telefon: 521 05 12
  godziny pracy: 7-13
 • Roman Bortnowski – główny specjalista
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 228
  telefon: 521 05 14
  godziny pracy: 7-13
 • Anna Olkowska – główny specjalista
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 226
  telefon: 523 28 85
  godziny pracy: 7-15 pn. – śr.
 • Bogusław Szut – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 228
  telefon: 521 05 14
  godziny pracy: 7-15
 • Justyna Jakubowska – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 223
  telefon: 521 05 67
  godziny pracy: 7:30-15:30
 • Anna Daszkiewicz – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 226
  telefon: 523 28 85
  godziny pracy: 7-15
image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji