czwartek, 2 Luty 2023 , imieniny obchodzą: Maria, Mirosław
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zmiana decyzji pozwolenie na budowę

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, w związku z zamiarem dokonania istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę.

Załączniki:

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego uwzględniającego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zależności od potrzeb i zakresu zmian opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wynikające z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy (decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego), ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustaw Prawo budowlane (oryginały)
 2. 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oryginał) specjalistyczną opinie, o której mowa w art. 33 ust.3 ustawy prawo budowlane (oryginał)
 3. postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane (oryginał)
 4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)(Wnioski – Strona BIP)

Do wglądu:

 1. dziennik budowy (oryginał)

Opaty

Opłata skarbowa: W wysokości określonej w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 1. Opłata skarbowa płatna jest na konto 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 z dopiskiem „Opłata za zmianę sposobu użytkowania”.

Termin odpowiedzi: Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 10-575 Olsztyn Al M. J. Piłsudskiego 7/9 za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego,w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Budownictwa

Pracownicy odpowiedzialni

 • Grzegorz Wieczorek – Dyrektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 225
  telefon: 523 28 82
  godziny pracy: 7 – 15
 • Łukasz Raczycki – kierownik Referatu do Spraw Architektoniczno Budowlanych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 228
  telefon: 521 05 14
  godziny pracy: 7-15
 • Janusz Prucnal – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 226
  telefon: 523 28 85
  godziny pracy: 7 – 15
 • Edyta Juniewicz – podinspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 227
  telefon: 521 05 12
  godziny pracy: 7 – 15
 • Zbigniew Mędrek – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 223
  telefon: 521 05 67
  godziny pracy: 7-15
 • Danuta Niszczak – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 227
  telefon: 521 05 12
  godziny pracy: 7 – 15
 • Roman Bortnowski – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 228
  telefon: 521 05 14
  godziny pracy: pn. – śr. 7-15 cz. 7 -13
 • Anna Olkowska – główny specjalista
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 226
  telefon: 523 28 85
  godziny pracy: 7-15
 • Bogusław Szut – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 228
  telefon: 521 05 14
  godziny pracy: 7 – 15 pn. – śr.
 • Justyna Jakubowska – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 223
  telefon: 521 05 67
  godziny pracy: 7:30 – 15:30
 • Anna Daszkiewicz – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 223
  telefon: 521 05 67
  godziny pracy: 7 – 15
 • Joanna Suwik – inspektor
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 227
  telefon: 521 05 12
  godziny pracy: wt.-cz. 7 – 15, pt. 7 – 13
image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji