Złóż wniosek, by otrzymać stypendium


Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej zachęca do składania wniosku o stypendium naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie ruszył program stypendialny na rok szkolny/akademicki 2022/2023. Dokumenty można składać w terminie od 18 lipca do 22 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu do urzędu). Wzór wniosku jest już dostępny, warto więc wypełnić go wcześniej!

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku należy wysłać pocztą pod adres: Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn — z dopiskiem „wniosek” lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo też po wcześniejszym umówieniu się — złożyć osobiście w pokoju 219.

UWAGA: kandydaci na stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali dokumenty, muszą przyjść osobiście z wypełnionym i podpisanym przez rodzica wnioskiem po wcześniejszym umówieniu (rodzic nie jest potrzebny, nawet jeśli kandydat jest niepełnoletni).

WYPEŁNIJ WNIOSEK

  1. Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i Facebooku Fundacji. Link do wniosku — POBIERZ NA PULPIT
  2. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.
  3. Do tegorocznego wniosku o stypendium trzeba obowiązkowo dołączyć — ZDJĘCIE przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie. Legitymacyjne. Dobrze oświetlone. Na jednolitym tle. Orientacja pionowa. Format zapisu obrazu JPG, PNG. Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, na nośniku — płyta CD lub pendrive.

DLA KOGO I JAKIE STYPENDIUM

  1. Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).
  2. Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

WARUNKI

  1. Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium NAUKOWE:
  1. Przy staraniu się o stypendium ARTYSTYCZNE/SPORTOWE wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:
  1. Dodatkowe warunki złożenia wniosku (W TRZECH KATEGORIACH):

 KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU:

 WAŻNE!

Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne. Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji: tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.