Zimowe Ptakoliczenie w skansenie


Wróble, mazurki, bogatki, modraszki, gawrony, dzięcioły, jemiołuszki… To tylko niektóre ptaki, jakie udało się zaobserwować na terenie Parku Etnograficznego w Olsztynku podczas ubiegłorocznego Zimowego Ptakoliczenia. W tym roku muzeum w Olsztynku ponownie przystąpi do organizacji spaceru w ramach akcji, której inicjatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas, skansen w Olsztynku zaprasza na spacer ornitologiczny w ramach Zimowego Ptakoliczenia pod okiem przewodników z Nadleśnictwa Olsztynek. Spacer po terenie Parku Etnograficznego w Olsztynku odbędzie się 25 stycznia br. o godz. 10:00 (zbiórka w Muzealnym Centrum Obsługi Turystów przy ulicy Leśnej). Trasa obejmie teren rzeki Jemiołówki, zarośli, drzew, krzewów oraz stawu. Podczas wycieczki nie tylko nauczymy się rozpoznawać ptaki, ale także dowiemy, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak mądrze pomagać im zimą i czym dokarmiać.

W czasie Zimowego Ptakoliczenia obserwuje się ptaki, które spędzają zimę w bliskim towarzystwie człowieka. Co roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje około 140 spacerów ornitologicznych w całej Polsce. Na podstawie wyników obserwacji OTOP przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze roku. Umożliwiają one zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Przez ostatnie osiem lat najliczniej obserwowanym gatunkiem jest krzyżówka, nasza najpopularniejsza kaczka. W zeszłym roku na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się wróbel, a na trzecim – gawron.