Zawyją syreny


Informujemy, że 12 maja 2015 roku w godzinach 6-19 na terenie powiatu olsztyńskiego zostanie przeprowadzony test systemu alarmowania i ostrzegania.

Tego dnia syreny alarmowe będą włączane kilkakrotnie według schematu:
- ogłoszenie alarmu – 3-minutowy modulowany dźwięk syreny
- odwołanie alarmu – 3-minutowy ciągły dźwięk syreny.