Zatrudnienie wspomagane


Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby podjąć pracę, lecz napotykają na szereg trudności związanych zarówno z zatrudnieniem, jak i jego utrzymaniem, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez projekt pn. „Zatrudnienie Wspomagane”. W ramach programu Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oferuje wsparcie trenerów pracy (również w miejscu pracy po uzyskaniu zatrudnienia), warsztaty i spotkania z psychologiem, staże zawodowe, próbki pracy, wspólne poszukiwanie zatrudnienia. Szczegóły, karta zgłoszenia, informacja w języku migowym znajdują się w zakładce ZW – na stronie internetowej www.wmson.eu.  Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, od 6 marca 2017 r. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.