Zaświadczenie - wydanie zaświadczenia


Treść urzędowa:
Wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw

Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania ( or_kom_wn_13.rtf ))
1. W zależności od typu sprawy np. kopia dokumentu umożliwiająca lokalizację zapisu w ewidencji,
2. Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Termin odpowiedzi:
7 dni

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia odbioru postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni