niedziela, 27 Listopad 2022 , imieniny obchodzą: Walery, Wilgiusz
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zaproszenie do składania projektów programów z zakresu promocji zdrowia oraz edukacji i profilaktyki zdrowotnej

Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do składania projektów programów zdrowotnych, które realizowane będą w roku 2016 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński.

Programy powinny dotyczyć co najmniej jednego z wymienionych obszarów tematycznych:

 • Aktywność fizyczna – znaczenie dla prawidłowego rozwoju, promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości do uprawiania sportu oraz aktywnej rekreacji przez dzieci i młodzież szkolną.
 • Stwarzanie warunków do wspierania i rozwoju pasji oraz zainteresowań sprzyjających zdrowemu i aktywnemu stylowi życia młodzieży.
 • Higiena psychiczna – sposoby i organizacja spędzania wolnego czasu, kultura współżycia w grupie, rodzinie, społeczności lokalnej.Prawa i autonomia jednostki, asertywność i empatia, stres i sposoby jego ograniczania.
 • Zasady oraz znaczenie zdrowego odżywiania.
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania.
 • Profilaktyka uzależnień, stosowanie używek, środków odurzających, zagrożenia spowodowane stosowaniem anabolików.
 • Profilaktyka uzależnień – „dopalacze”.
 • Agresja i przemoc – zapobieganie narastaniu zjawiska agresji, w tym agresji
  i przemocy w grupach rówieśniczych oraz w szkole.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Realizatorami programów mogą być nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pielęgniarki szkolne oraz inne osoby – specjaliści, konsultanci, terapeuci itp.

Projekt programu powinien zawierać następujące elementy:

nazwę i temat programu, uzasadnienie realizacji programu w placówce (diagnoza problemu) oraz określenie jego celu i zakładanych rezultatów, miejsce i termin realizacji zadania, oznaczenie grupy celowej, informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób, harmonogram poszczególnych działań wraz z opisem sposobu ich realizacji, szczegółowy kosztorys z podziałem na źródła finansowania programu, określenie sposobu ewaluacji programu.

W ramach realizacji ww. programów szkoły mogą otrzymać środki finansowe m.in. na zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i przyrządów, dofinansowanie realizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych, warsztatów, konkursów oraz ewentualnie kosztów zatrudnienia (w ramach umowy cywilno- prawnej zawartej przez szkołę) specjalistów, którzy wspierać będą realizację programu.

Przewidywane dofinansowanie programów – do 4 tys. zł., nie więcej jednak niż 75% wartości projektu.
Środki te przekazane zostaną szkole bez umowy, przez zwiększenie planu finansowego szkoły na rok 2016.

W ramach oceny projektów, pod uwagę brane będą następujące aspekty:

Poprawność konstrukcji programu oraz wartość merytoryczna zaproponowanych działań:
1. Spójność (zgodność) programu z obszarami tematycznymi określonymi w „Zaproszeniu do składania ofert”
2. Uzasadnienie wyboru tematu, diagnoza problemu.
3. Różnorodność zastosowanych metod realizacji programu.
(interdyscyplinarność, innowacyjność zaproponowanych technik i metod pracy z młodzieżą)
4. Harmonogram planowanych działań; informacja o liczbie godzin poszczególnych zajęć, wskazanie osób odpowiedzialnych ze realizację projektu.
5. Ewaluacja programu – zaplanowanie ewaluacji oraz opracowanie narządzi do jej realizacji

Od rozstrzygnięcia konkursu można odwołać się – na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Projekty należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 26 lutego 2016r.
(liczy się data stempla pocztowego).

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

image_pdfimage_print
21 / 01 / 2016

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji