Zaproszenie na Konwent Powiatów 12 maja


Finansowanie lecznictwa szpitalnego, kwestia rozliczeń ponadlimitowych za 2009 rok i partnerstwo dla transplantacji – to główne tematy posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbędzie się 12 maja (środa) o godz. 10 w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa.

Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, który jest jednocześnie Przewodniczącym Konwentu Powiatów zaprasza na posiedzenie Konwentu, które odbędzie się dnia 12 maja (środa), o godz. 10 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad i przywitanie gości
2. Partnerstwo dla transplantacji.
3. Zagadnienia związane z finansowaniem lecznictwa szpitalnego na Warmii
i Mazurach w 2010 roku:
- realizacja uzgodnień zawartych 13 stycznia 2010 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicielami dyrektorów szpitali powiatowych, ich organów założycielskich oraz dyrekcją Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
- kwestia rozliczeń świadczeń ponadlimitowych za rok 2009
4. Sprawy różne i wolne wnioski