Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu!


16 marca 2018r. I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku po raz kolejny organizuje IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Jest to już XI edycja tego wydarzenia.

Jacek Kaczmarski jest patronem naszej szkoły. Młody, zadziorny, a jednocześnie pełen ideałów, jest towarzyszem młodzieży na jej drodze edukacji i rozwoju.

Sam festiwal wrósł już w życie kulturalne Olsztynka i co roku przyciąga młodych, którzy mierzą się z twórczością artysty.

Pragniemy szerzyć wśród młodzieży chęć docierania do głębi przesłania piosenek Jacka Kaczmarskiego.
Głównymi celami, które nam przyświecały i które nadal towarzyszą festiwalowi są:

Zaproszenie na festiwal kierowane jest do uczniów klas 7 szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych w tych szkołach oraz uczniów szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży starszej. Zapraszamy młodzież, aby przedstawiła swoją interpretację utworów Jacka Kaczmarskiego lub też zaśpiewała tak, jak on sam śpiewał.
Konkursowi piosenki towarzyszy konkurs plastyczny. Zapraszamy młodzież, aby podjęła wyzwanie pokazania w namalowanym przez siebie obrazie lub stworzonej rzeźbie to, co nieuchwytne w słowach, muzyce i życiu naszego patrona.

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy przesłać kartę zgłoszenia uczestnika. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Na najlepszych czekają nagrody. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie imprezy.

Mamy nadzieję, że po raz kolejny, spotkanie przy muzyce będzie wyjątkowym przeżyciem, zarówno dla artystów, jak i publiczności.

Karta zgłoszenia uczestnika

Regulamin konkursu