Zapraszamy na XXXV sesję Rady Powiatu


Likwidacja zakładu budżetowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizacja budżetu i sprawy bieżące – to główne tematy XXXV sesji Rady Powiatu Olsztyńskiego, która odbędzie się w piątek 27 sierpnia o godz. 14 w sali sesyjnej starostwa.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2010 roku o godz. 14 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Zapytania radnych.
4. Realizacja budżetu Powiatu
- podjęcie uchwały (druk nr 290).
5. Ustalenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- podjęcie uchwały (druk nr 291).
6. Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze
- podjęcie uchwały (druk nr 292).
7. Likwidacja zakładu budżetowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie
- podjęcie uchwały (druk nr 293).
8. Gospodarowanie mieniem Powiatu
- podjęcie uchwał (druki nr 294, 295).
9. Rozpatrzenie skarg.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Sesji.