Zapraszamy na sesję Rady Powiatu


Gospodarowanie mieniem powiatu, realizacja budżetu i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu – to główne tematy XXXVI sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbędzie się w czwartek 21 października o godz. 10 w sali sesyjnej starostwa.

Informujemy uprzejmie, że w dniu 21 października 2010 roku o godz. 10 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad (poza punktami stałymi):
1. Realizacja budżetu Powiatu.
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
3. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu.
4. Ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Olsztyńskim.
5. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
6. Rozpatrzenie skarg.