Zapraszamy na II sesję Rady Powiatu w Olsztynie


Zawiązanie spółki „Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn", sprawozdania z działalności policjantów i strażaków oraz powołanie Rady Społecznej Szpitala w Dobrym Mieście – to najważniejsze sprawy, jakimi będzie się zajmować Rada Powiatu w Olsztynie na II sesji w dniu 25 lutego (piątek). Start o godz. 10.

II sesja Rady Powiatu w Olsztynie odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad (poza punktami stałymi):

1. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim
- sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
- sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
- sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2011-2014.
3. Realizacja budżetu Powiatu.
4. Zawiązanie przez Powiat Olsztyński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn".
5. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
6. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
7. Powołanie rady społecznej szpitala.
8. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej.
9. Delegowanie przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego do składu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
10. Rozpatrzenie skargi.
11. Prace Komisji Rady Powiatu.