Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego


Uprzejmie informujemy, że z dniem 31marca 2021 r. weszła w życie uchwała Nr XXI/241/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego.

Pełna treść uchwały