Zagraniczni studenci w Zespole Szkół w Dobrym Mieście


Kulturę i edukację Japonii, Tajwanu oraz Gruzji mieli okazję poznawać przez cały tydzień od 22 do 26 października uczniowie powiatowego Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Wszystko za sprawą wizyty zagranicznych studentów, którzy przyjechali do Dobrego Miasta w ramach ogólnopolskiego projektu „Enter Your Future”. 

_

Zajęcia miały na celu przybliżenie kultury, edukacji i stosunków społecznych panujących w Japonii, Tajwanie i Gruzji, czyli krajach pochodzenia zagranicznych studentów. Lekcje były prowadzone w języku angielskim, co stwarzało możliwość obcowania z językiem obcym. Uczniowie, którzy miewali kłopoty z mówieniem w obcym języku w takich okolicznościach
przełamywali się.
- Było to zatem doskonałe ćwiczenie przed egzaminem ustnym z języka angielskiego na maturze ustnej – mówi Andrzej Wonia, dyrektor ZS w Dobrym Mieście. – Już po raz trzeci  mamy taką możliwość przybliżania odległych krajów młodzieży ZS w DM. Dwa latatemu zajęcia prowadzili studenci z Kenii, Gruzji, Rumunii oraz Chin.
Zajęcia w Dobrym Mieście odbywały się pod hasłem „Enter Your Future”. To ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez stowarzyszenie AIESEC Polska skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału, aby w przyszłości mogli mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa. W czasie realizacji 6-tygodniowej edycji projektu „Enter Your Future” AIESEC Polska chce pokazać uczniom możliwości rozwoju wiedzy na temat przedsiębiorczości, globalnej edukacji, a także historii, geografii, czy też kultury innych państw poprzez nauczanie tych zagadnień przez zagranicznych studentów.

_