środa, 29 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Viktoryn, Helmut
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zadania powiatu

Zgodnie z Art. 4. 1. ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 •     edukacji publicznej
 •     promocji i ochrony zdrowia
 •     pomocy społecznej
 •     polityki prorodzinnej
 •     wspierania osób niepełnosprawnych,
 •     transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 •     kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 •     kultury fizycznej i turystyki,
 •     geodezji, kartografii i katastru,
 •     gospodarki nieruchomościami,
 •     administracji architektoniczno-budowlanej,
 •     gospodarki wodnej,
 •     ochrony środowiska i przyrody,
 •     rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 •     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 •     ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym  nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 •     przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 •     ochrony praw konsumenta,
 •     utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 •     obronności,
 •     promocji powiatu,
 •     współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

image_pdfimage_print
07 / 01 / 2014

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji