Zabrzmiał ostatni dzwonek...


W szkołach prowadzonych przez Powiat Olsztyński, tak jak i w całym kraju, 19 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie odebrali świadectwa ukończenia kolejnej klasy, a osoby z najlepszymi wynikami w nauce lub osiągające sukcesy na polu artystycznym otrzymały Nagrodę Starosty Olsztyńskiego – „Młodzi i Zdolni”.

Andrzej Abako, starosta olsztyński, spotkał się z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach oraz Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach filii w Dobrym Mieście. – Mijający rok nie był łatwy z uwagi na konieczność przygotowania szkoły do przyjęcia od września 2019 podwójnego rocznika uczniów. Stresująca dla wszystkich była także decyzja o konieczności rozpoczęcia strajku nauczycieli. Tym bardziej dziękuję za odpowiedzialne sprostanie trudnej sytuacji. Wszystkim nauczycielom gratuluję osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, zaś uczniom sukcesów w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. Rozpoczynające się już za chwilę wakacje są nie tylko długo wyczekiwane, ale też w pełni zasłużone. Mam nadzieję, że będą także udane, bezpieczne i inspirujące.  Cieszę się, że udało nam się jeszcze w tym roku szkolnym dodatkowo uhonorować pracę najlepszych uczniów. Oprócz dyplomów otrzymają oni nagrodę finansową w wysokości 833 zł. Mam nadzieję, że ta kwota pomoże im spędzić w atrakcyjny sposób wakacje, a może będzie częścią większej inwestycji na przykład w sprzęt - mówił starosta.

Gratulacje z okazji otrzymania świadectw ukończenia klasy złożyła uczniom także Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński, która uczestniczyła w uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół w Biskupcu. Zespół Szkół w Olsztynku z kolei odwiedził Artur Wrochna, członek Zarządu Powiatu w Olsztynie.

Nagrody Starosty Olsztyńskiego – „Młodzi i Zdolni” otrzymali: