Za pomoc i integrację społeczną


Irena Kondrat i Piotr Kubarewicz odebrali nagrody marszałka województwa za osiągnięcia w pracy społecznej.

Irena Kondrat kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej MOPS w Biskupcu i Piotr Kubarewicz kierownik Zakładu Aktywności Społecznej w Biskupcu odebrali 15 listopada na olsztyńskim zamku wyróżnienia XVIII edycji Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Biskupczanie uhonorowani zostali wśród sześciu najaktywniejszych pracowników pomocy społecznej, a także liderów organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu, które odbyło się na olsztyńskim zamku, oprócz laureatów uczestniczyli m.in. starostowie, burmistrzowie z regionu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Celem przyznawania nagród i wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

– Cieszę się, że państwa praca została doceniona. Pomoc społeczna to bardzo ważna, ale i szalenie trudna praca. Gratuluję znalezienia się w gronie najlepszych i dziękuję za codzienne zaangażowanie w polepszanie warunków życia potrzebujących mieszkańców gminy – mówił burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.