Z wizytą u strażaków


6 grudnia 2018 r. w strażnicy OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska oraz zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej.

Naczelnik OSP Zbigniew Baumann przedstawił charakterystykę jednostki, posiadany sprzęt oraz działalność ratowniczą-gaśniczą, tzw. wyjazdy.

Następnie omówione zostały również sprawy związane z termomodernizacją remizy oraz jej rozbudową. Zarówno zarząd OSP, jak i wójt Gminy Purda zobowiązali się do ścisłej współpracy na rzecz rozbudowy i termomodernizacji remizy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim liczy 57 członków. Należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada na wyposażeniu cztery samochody ratowniczo-gaśnicze: jeden ciężki, dwa średnie i jeden operacyjno-rozpoznawczy. Rocznie wyjeżdża do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i powiatu olsztyńskiego ok 120 razy.