XXX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2017

-        podjęcie uchwał.

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034

-        podjęcie uchwały.

 1. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2018

-        podjęcie uchwały.

 1. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

-        podjęcie uchwały.

 1. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-        podjęcie uchwały.

 1. Przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018 – 2021

-        podjęcie uchwały.

 1. Prace komisji Rady Powiatu

-        podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie skargi

-        podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Jerzy Laskowski

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie