XXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim

– sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,

– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2016 roku.

6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2017

- podjęcie uchwały.

7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033

- podjęcie uchwały.

8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

- podjęcie uchwał.

9. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- podjęcie uchwały.

10. Funkcjonowanie jednostek samorządu Powiatu

- podjęcie uchwały.

11. Powołanie rad społecznych szpitali

- podjęcie uchwał.

12. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu

- podjęcie uchwał.

13. Prace komisji Rady Powiatu

- podjęcie uchwał.

14. Zmiany kategorii dróg powiatowych

- podjęcie uchwały.

15. Gospodarowanie mieniem Powiatu

- podjęcie uchwał.

16. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego

- podjęcie uchwał.

17. Sprawy różne i wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Jerzy Laskowski

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie