XXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat


K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie.
 3. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych
  - podjęcie uchwały.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie.
 5. Zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Olsztynie:
  a) odwołanie i powołanie Wicestarosty Olsztyńskiego,
  b) odwołanie i powołanie członków Zarządu Powiatu w Olsztynie.
 6. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu
  a) odwołanie i powołanie Przewodniczącego Komisji Budżetowej,
  b) odwołanie i powołanie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji.
 7. Zamknięcie sesji.