XX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2016 roku o godz. 14:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2016

- podjęcie uchwał.

5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033

- podjęcie uchwały.

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033

- podjęcie uchwały.

7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2017

- podjęcie uchwały.

8. Gospodarowanie mieniem Powiatu

- podjęcie uchwały.

9. Ustalenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

- podjęcie uchwały.

10. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- podjęcie uchwały.

11. Prace komisji Rady Powiatu

- podjęcie uchwały.

12. Skarga

- podjęcie uchwały.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Alicja Danuta Wąsik

Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie