XVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


Informujemy, że w dniu 25 września 2020 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Realizacja budżetu Powiatu
a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku,
b) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2020 – podjęcie uchwały.

5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035
- podjęcie uchwały.

6. Gospodarowanie mieniem Powiatu
- podjęcie uchwał.

7. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwał.

8. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwał.

9. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i ich przechowywanie na parkingu, obowiązujących w roku 2021
- podjęcie uchwały.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.