XIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


Informujemy, że 22 maja 2020 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2019 oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego.
 7. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2020
  - podjęcie uchwały.
 8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
  - podjęcie uchwały.
 9. Ustalenie wysokości opłat na rok 2020 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych Powiatu Olsztyńskiego
  - podjęcie uchwały.
 10. Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego
  - podjęcie uchwały.
 11. Nadanie Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu
  - podjęcie uchwały.
 12. Przyjęcie stanowiska w sprawie 30-lecia powstania samorządu.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.