X Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:30 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2020

- podjęcie uchwał.

  1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035

- podjęcie uchwały.

  1. Gospodarowanie mieniem Powiatu

- podjęcie uchwały.

  1. Zamknięcie obrad Sesji.