Wzory dokumentów do pobrania


Prawo jazdy:

  1. Zgoda Rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie kursu i uzyskanie Prawa Jazdy
  2. Pełnomocnictwo do odbioru PKK/Prawa Jazdy/Decyzji/zaświadczenia
  3. Oświadczenie
  4. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
  5. Uzyskaj prawo jazdy