WYSTAWA AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ


Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaprasza mieszkańców gminy Stawiguda i okolic, którzy nieprofesjonalnie tworzą wyroby artystyczne użytkowe i dekoracyjne w różnych technikach (np. malarstwo, rzeźba, fotografia, haft, tkactwo) do udziału w III Wystawie Amatorskiej Twórczości Artystycznej WATA 2016. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 marca 2016 roku o godz. 17:00 w sali GOK w Stawigudzie. Zainteresowanych prosimy o dostarczenie we własnym zakresie prac (w dowolnej ilości) opatrzonych informacjami: imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon autora, tytuł i technikę wykonania w terminie do 26 lutego 2016 roku.