Wyniki konkursu na prowadzenie punktów pomocy prawnej


28 organizacji pozarządowych wzięło udział w otwartym konkursie na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. 28 listopada komisja konkursowa rozpatrzyła nadesłane oferty i dokonała wyboru.

W gminie Barczewo za udzielanie porad prawnych odpowiedzialna będzie Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Olsztyna, która zdobyła 37,17 punktów na 40 możliwych. W Olsztynku i Stawigudzie – Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z Olsztyna (38 pkt.). Na realizację zadań w każdej z wyżej wymienionych miejscowości wybrane organizacje otrzymają dotację w wysokości 60 725,88 zł.

Uchwała 154_2_2017

Zestawienie zlozonych ofert_Ocena formalna

Zestawienie złożonych ofert_Punktacja końcowa

Prowadzenie punktów jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy ustawy z sierpnia 2015 r. Chodzi o stworzenie możliwości skorzystania z pomocy prawników przez osoby zagrożone wykluczeniem, gorzej sytuowane lub szczególnie zasłużone, czyli te, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadają Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, a także osoby do 26 lub powyżej 65 roku życia i ofiary klęski żywiołowej bądź katastrofy naturalnej.

Porad mają udzielać adwokaci i radcowie prawni, przy czym trzy z pięciu punktów będą obsługiwane przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu. Prawnicy będą informować o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskażą sposoby rozwiązania problemu, pomogą w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie będą jednak udzielać porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych będą finansowane z budżetu państwa poprzez dotację wojewody. Na grudzień zostało zaplanowane podpisanie umów z organizacjami, które wygrały konkurs na prowadzenie PNPP. Te zaś będą się mieścić, tak jak w roku bieżącym, w ratuszach w Barczewie, Olsztynku i Dobrym Mieście, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz SORBOMIE Domu Pracy Twórczej w Biskupcu. Z pomocy prawników można będzie skorzystać od początku 2018 roku.