poniedziałek, 30 Styczeń 2023 , imieniny obchodzą: Maciej, Martyna
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

WYŁĄCZENIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Do kompetencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Jest to jeden z etapów w procesie uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy.

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oznacza rozpoczęcie innego niż rolnicze wykorzystanie gruntu.

Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne, bądź dla których inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego.

Wyłączenie gruntów może być trwałe lub czasowe (np. związane z eksploatacją kruszywa naturalnego). Za trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji uiszcza się należność czyli jednorazową opłatę zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłaty roczne, stanowiące 10% należności przez okres 10 lat. Należność pomniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu. Za czasowe wyłączenie gruntu rolnego uiszcza się opłaty roczne przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat.

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączania gruntów rolnych z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.

 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dotyczy wyłącznie użytków rolnych klas I, II, IIIa i IIIb oraz użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas IV IVa, IVb, V i VI a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ww. ustawy: Br, Lzr, S, Wsr, W na użytkach rolnych.

Informacje na temat rodzaju gleb, pochodzenia gruntów (mapy glebowo-rolnicze) dostępne są na stronie internetowej https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/(dostęp w trybie publicznym – moduł mapowy i warstwa: mapy glebowo-rolnicze).

W decyzji określa się powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia z produkcji rolnej czyli całe zamierzenie budowlane, które powinno zawierać: powierzchnię zabudowy projektowanych budynków, budowli i obiektów małej architektury (np. murowanych grilli i altanek ogrodowych, oczek wodnych, murków, huśtawek, schodków, piaskownic, śmietników), powierzchnie utwardzone (np. dojścia, dojazdy, parkingi, place), minimalną powierzchnię biologicznie czynną (np. rabaty, ogródki skalne, trawniki), układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu (zgodnie z załączonym do wniosku planem zagospodarowania działki), a także obowiązki inwestora związane z uzyskanym zezwoleniem, np.: zdjęcie wierzchniej próchnicznej warstwy gleby, wnoszenie należności i opłat z tytułu wyłączenia.

Plan zagospodarowania działki powinien być zgodny z granicami całego zamierzenia budowlanego przedstawionego w projekcie zagospodarowania działki, stanowiącym dokument do wniosku o pozwolenie na budowę.

Linie wskazane w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy powinny jednocześnie wyznaczać powierzchnię gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej.

Część działki stanowiąca teren niezainwestowany (o ile taki ma pozostać) czyli teren, który nie będzie podlegał wyłączeniu z produkcji, powinien być opisany jako „teren w czynnym użytkowaniu rolniczym”.

W zależności od charakteru inwestycji należy wystąpić z wnioskiem o:

  1. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
  2. Wydanie decyzji na czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z planowaną eksploatacją kruszywa naturalnego.

Wydawanie decyzji w powyższych sprawach nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii. Wnioski dostępne

Violetta Ostaszewska
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
tel.: 89 523 28 87

image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji