Wykonanie prac taksacyjnych – informacja


Informuję, że starosta olsztyński zlecił firmie LAS-R Kamil Piątek z Krakowa wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych na terenie gminy Barczewo, gminy Biskupiec, gminy Dywity, gminy Kolno i obrębu Stawiguda w gminie Stawiguda. Projekt planów został dofinansowany z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Umowa na wykonanie niniejszych planów została podpisana z ww. wykonawcą na okres od 14.03.2017 r. do 15.11.2017 r.

wersja w PDF