Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gryźliny, gmina Stawiguda, oznaczonej numerem działki 408/7 o pow. 0,1021 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 137 z dnia 22 marca 2022 roku Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: Plik do pobrania