Wykaz nieruchomości przeznaczonych do darowizny – dz. nr 333/6, obr. Barczewko, dz. nr 39/8 obr. Bogdany i dz. nr 43/6 obr. 2 m. Barczewo.


W y k a z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIV/345/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Gminy Barczewo Zarząd Powiatu w Olsztynie podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny: Wykaz do pobrania