Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. nr 25/72, obręb Majdy, gmina Stawiguda


GN-I.6840.12.2021

W y k a z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 356 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2021 roku Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: Wykaz nieruchomości do pobrania