wtorek, 12 Grudzień 2017 , imieniny obchodzą: Dagmara, Aleksandra
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Zezwolenia na transport odpadów

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.) do wniosku (wzór) należy dołączyć:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu;
  w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego
  i właściwości odpadów (kody odpadów z opisem),

 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności (gmina, powiat, województwo lub cały kraj),

 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów (m.in. należy wskazać rodzaje środków transportu którymi będą przewożone odpady, ładowność, rodzaj skrzyni ładownej, sposób przewożenia odpadów w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz stanu skupienia – np. ofoliowane na paletach, pojemniki, worki typu big-bag itp., sposób zabezpieczenia ładunku – np. pasy bezpieczeństwa, plandeka itp., a także wykazać, że sposób transportu zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń
  z odpadów do środowiska),

 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów, (m.in.:informacja o tytule prawnym wnioskodawcy do środków transportu wymienionych we wniosku, wskazanie stanu technicznegośrodków transportu – kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, informacja na temat kwalifikacji
  i przeszkolenia pracowników, licencja na transport – jeśli jest wymagana
  z przepisów o transporcie drogowym; ADR – przy transporcie odpadów niebezpiecznych, itp.)

 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów (max. 10 lat – zgodnie z ustawą).

Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Wniosek o zmianę zezwolenia na transport (wzór) musi spełniać wymagania jak dla wniosku o wydanie zezwolenia, ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów – 616 zł

Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na transport odpadów – 50% stawki określonej od zezwolenia

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyna Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów (…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej

Termin odpowiedzi: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
2 miesiące

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania (wzór) decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
 • art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.)

Pracownicy odpowiedzialni

Halina Skrzypczyk

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232

telefon: 89 523 28 88

godziny pracy: 7:00-15:00

image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

Czyste ogrzewanie

Czyste ogrzewanie

01 / 12 / 2017

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji