WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ


Osoby zainteresowane regulacją stanów prawnych swoich nieruchomości, poprzez wykreślenie z działów III i IV księgi wieczystej wpisów dotyczących:

Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (link do rachunku do wnoszenia opłaty skarbowej). Pozostałe zaświadczenia są zwolnione z opłaty.

Wniosek jest dostępny
Kamila Jastrzemska
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 112,
tel. 89 523 28 78